Billedet på sidehoved
 • Hadsundvejens Skole
 • Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers
 • 89 15 44 88
 • Hadsundvejens.skole@randers.dk
 • 5798004310250
 • ikon
  Lene Skovgaard den 27-08-2014
  Oversigt over boldbaner.
 • ikon
  Thomas Kold den 20-08-2014
  Skoleforvaltningen i Randers Kommune indbyder til borgermøde i Fremtidens Foreningshus tirsdag den 9.september kl. 19.00 - 21.00. Fra forvaltningen deltager direktør Lars Keld Hansen, skolechef Torben Bugge og chefkonsulent Diana Lübbert Pedersen. Der deltager også byrådspolitikere.

  Mødet er for Rismølleskolen, Korshøjskolen, Østervangsskolen, Nørrevangsskolen og Hadsundvejens Skole, så der bliver rift om pladserne i lokalet.
 • ikon
  Thomas Kold den 13-08-2014
  Forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune
  Børn, Skole og Kulturforvaltningen fremlægger et forslag til en ny skolestruktur i Randers Kommune. Formålet er, at eleverne får mest muligt ud af skolereformen, at sikre høj trivsel og læring, skabe trygge børnemiljøer og fagligt stærke udskolingsmiljøer. Forslaget betyder, at 9 skoler får et særligt udskolingsmiljø, og at 10 skoler får børnemiljøer for 0.-6.klasse. Samtidig reduceres antallet af skoler fra 24 til 19. Forslaget giver et årligt provenu på 36 mio. kroner, som bliver på skoleområdet. Pengene skal blandt andet gå til moderne it i skolerne og tolærerordninger . Forslaget er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af en række tilkendegivelser og politiske drøftelser blandt 26 byrådsmedlemmer. Det bygger på de bærende principper, som blev besluttet af byrådet efter processen om fremtidens folkeskole i 2012, som en bred kreds af forældre, borgere, interesseorganisationer og skolefolk deltog i.
   
  Se forslaget her: www.nyskolestruktur.randers.dk